Štatistika údajov nameraných meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad a základnú štatistiku údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania 01 novembra 2016, tj. nepretržite po dobu 2727 dní a zpracovaných programom CumulusMX. Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, protože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných údajov. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade teplôt pod bodom mrazu sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.

Pre zobrazenie hodnôt kliknite na príslušnú možnosť v rozbalovacom menu nad tabuľkou. Políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúži pre výber zobrazovaného obdobia (deň/sezóna), za ktorý majú byť údaje zobrazené. Uprostred je menu pre výber zobrazovanej veličiny a vpravo je možné si zvolit príslušnú jednotku merania.

Verzia skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), úprava a preklad Ing. Miloš Jiřík

Posledná aktualizácia: 20.04.2024 11:15:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia 3.27.1 (3263)