Snehová pokrývka v obci Raslavice

Graf zobrazuje výšku snehovej pokrývky v mieste meteorologickej stanice. Výška snehovej pokrývky udáva maximálnu výšku súvislej snehovej pokrývky nameranú príslušný deň. Dáta do grafu sú doplnené vždy po skončení meteorologického dňa.

Poznámky k tlačidlám pre nastavenie časovej osy:
1 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 1 mesiac späť
3 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 3 mesiace späť
6 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 6 mesiacov späť
1 r - nastaví časovú os od dnešného dňa 1 rok späť
ROK - nastaví časovú os od začiatku tohto roku do dnešného dňa
Všetko - nastaví časovú os od začiatku merania do dnešného dňa
Individuálne je možno nastaviť časovú os pomocou políčok Od - Do