Vnútorná jednotka stanice Davis Vantage Vue

Stránka zobrazuje aktuálny pohľad na konzolu (vnútornú jednotku) používanej meteorologickej stanice Davis Vantage Vue. Údaje sú aktualizované každých 30s, grafy vo vnútry konzoly vždy desať minút po ukončení každej celej hodiny. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkách skreslené.


m/s deg °C INSIDE °C OUTSIDE hPa APPARENT °C RAIN  DAY mm RAIN  RATE mm/h
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.         
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.     
24 x 1h TEMP 13.0 3.4
Stránka bola obnovena pred s.

Význam tlačidiel na konzole

TLAČIDLO FUNKCIE
LIGHT zapnutie podsvietenia (zapnuté/vypnuté)
TEMP 24hodinový graf vonkajšej teploty
HUM 24hodinový graf vonkajšej vlhkosti
WIND 24hodinový graf rýchlosti vetra
RAIN 24hodinový graf celkových zrážok
BAR 24hodinový graf tlaku vzduchu
2ND bez priradenej funkce
WxCen prehľad nameraných údajov
GRAPH súhrné grafy za posledných 24 hodín
HI/LOW dlhodobé rekordy
TIME prehľad nameraných základných údajov
DONE podrobný aktuálny stav počasia

Vytvorené programom CumulusMX verzie 3.27.1 (3263) za pomoci skriptov od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader.
Modifikované Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader, grafika, ikony and kód upravené SilverAcorn Weather.
Preklad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík.