Údaje za rok 2022


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 36,1 °C v 14:33 hod. dňa 22 júla
Najnižšia teplota vzduchu -16,8 °C v 7:10 hod. dňa 18 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 24,1°C dňa 22 júla
Najnižší denný teplotný rozdiel 1,5 °C dňa 31 októbra
Najvyššia minimálna denná teplota 20,1 °C dňa 18 júla
Najnižšia maximálna denná teplota -7,9 °C dňa 12 februára
Najvyššia pocitová teplota 40,3 °C v 14:17 hod. dňa 24 júna
Najnižšia pocitová teplota -20,3 °C v 7:10 hod. dňa 18 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 40,4 °C v 14:17 hod. dňa 24 júna
Najnižšia hodnota chladu vetra -16,9 °C v 2:03 hod. dňa 12 februára
Najvyššia hodnota rosného bodu 24,2 °C v 10:54 hod. dňa 24 júna
Najnižšia hodnota rosného bodu -18,1 °C v 8:00 hod. dňa 18 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 97 % v 9:02 hod. dňa 03 novembra
Najnižšia vlhkosť vzduchu 24 % v 16:11 hod. dňa 21 júla
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 268,0 mm/hod. v 16:56 hod. dňa 27 augusta
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 27,0 mm v 21:49 hod. dňa 29 júla
Najvyšší denný úhrn zrážok 44,4 mm dňa 10 júla
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 171,8 mm v mesiaci august
Celkový úhrn zrážok za tento rok 506,4 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 12 dní do dňa 25 júna
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 8 dní do dňa 02 augusta
Vítr
Najvyšší náraz vetra 9,8 m/s v 14:13 hod. dňa 25 júna
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 3,6 m/s v 19:53 hod. dňa 05 mája
Najvyšší denný priebeh vetra 97,3 km dňa 12 februára
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1037,3 hPa v 14:21 hod. dňa 24 februára
Najnižší tlak vzduchu 993,4 hPa v 14:21 hod. dňa 08 februára

Posledná aktualizácia:
07.12.2022 11:45:04 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.22.3 (3214)