Údaje za rok 2023


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 33,3 °C v 16:24 hod. dňa 16 júla
Najnižšia teplota vzduchu -16,4 °C v 6:42 hod. dňa 09 februára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 21,4°C dňa 01 júna
Najnižší denný teplotný rozdiel 0,9 °C dňa 16 januára
Najvyššia minimálna denná teplota 18,4 °C dňa 23 júna
Najnižšia maximálna denná teplota -3,5 °C dňa 05 februára
Najvyššia pocitová teplota 37,2 °C v 15:20 hod. dňa 27 augusta
Najnižšia pocitová teplota -19,9 °C v 6:42 hod. dňa 09 februára
Najvyššia hodnota indexu tepla 36,4 °C v 15:20 hod. dňa 27 augusta
Najnižšia hodnota chladu vetra -16,4 °C v 6:42 hod. dňa 09 februára
Najvyššia hodnota rosného bodu 23,9 °C v 18:11 hod. dňa 05 augusta
Najnižšia hodnota rosného bodu -17,8 °C v 6:28 hod. dňa 09 februára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 97 % v 10:16 hod. dňa 04 januára
Najnižšia vlhkosť vzduchu 21 % v 17:09 hod. dňa 01 mája
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 960,0 mm/hod. v 17:58 hod. dňa 27 marca
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 57,0 mm v 17:45 hod. dňa 23 júna
Najvyšší denný úhrn zrážok 66,2 mm dňa 23 júna
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 132,8 mm v mesiaci jún
Celkový úhrn zrážok za tento rok 716,7 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 12 dní do dňa 09 marca
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 10 dní do dňa 26 júla
Vítr
Najvyšší náraz vetra 8,9 m/s v 21:09 hod. dňa 27 marca
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 3,1 m/s v 18:11 hod. dňa 27 marca
Najvyšší denný priebeh vetra 101,2 km dňa 28 marca
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1043,9 hPa v 3:37 hod. dňa 08 februára
Najnižší tlak vzduchu 986,3 hPa v 3:37 hod. dňa 18 januára

Posledná aktualizácia:
21.09.2023 18:10:00 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.26.0 (3248)