Hubárska sezóna 2023


Rok 2023 bol druhý najbohatší na zrážky minimálne od roku 2001. V tomto roku podľa našej meteorologickej stanice spadlo u nás 929 mm zrážok a keďže tieto zrážky boli pomerne rovnomerne rozložené počas celého roka, čakali sme aj bohatú hubársku sezónu. Avšak výskyt húb bol skôr iba priemerný. Rástli letné huby, ktoré bývajú väčšinou červivé, niečo bolo aj v jeseni, avšak podpňovky sa vyskytovali iba sporadický.
Hubárska sezóna 2022


Keďže rok 2022 bol jeden z najsuchších v histórií meraní na Slovensku vôbec, prejavilo sa to aj na raste, či skôr neraste húb. V lete nerástlo takmer nič a nebyť septembrových dažďov, kedy spadlo vyše 120 mm zrážok, tak huby by sme v tomto roku asi ani nezbierali. Na Čergove už tradične nás potešil nález kučierok a potom sa to rozbehlo, rástli najmä kozáky osikové a brezové a taktiež aj hríby, čo nás, hubárov, samozrejme potešilo.
Hubárska sezóna 2021


Hubársku sezónu 2021 musím hodnotiť ako slabú až podpriemernú. Vďaka pomerne vlhkému letu rástli letné hríby, avšak nie hojne a nie všade. Tešili sme sa na jesenné hríby, tie však po viacerých rokoch nenarástli, lebo bola suchá jeseň. Takže potešili aspoň podpňovky.
Hubárska sezóna 2020


Aj keď rok 2020 od júna až do októbra bol pomerne vlhký, hubárska sezóna bola iba priemerná. Hríby v lete rástli najmä v Čergovskom pohorí, neskôr aj v nižších polohách. V jeseni rástli aj podpňovky a rýdziky, avšak nie veľmi hojne. Aj v tomto roku taktiež potešil nález niekoľkých kučierok veľkých.
Hubárska sezóna 2019


Hubárska sezóna 2019 mala tri vrcholy. Po výdatných májových zrážkach, kedy spadlo 149 mm zrážok za celý mesiac, prvé huby, síce červivé, v hojnom počte rástli v teplom júni. Druhá vlna prepukla v auguste, kedy som zasa našiel aj kučierku veĺkú a sezóna vyvrcholila v októbri, kedy rástli najmä jesenné hríby.
Hubárska sezóna 2018


Po júnových dažďoch, kedy za celý mesiac spadlo 145 mm zrážok, začali rásť letné hríby a kozáky a keďže druhá polovica roka 2018 bola skôr suchá, tak jesenné hríby už rástli poskromnejšie.
Hubárska sezóna 2017


Hubárska sezóna 2017 sa začínala rozbiehať nesmelo a tak v lete potešil netradičný nález kučierky veľkej v pohorí Čergova. Po septembrových zrážkach jeseň zabodovala a jesenné hríby a rýdziky boli ukážkové.