Údaje za rok 2021


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 35,7 °C v 16:30 hod. dňa 24 júna
Najnižšia teplota vzduchu -16,8 °C v 7:10 hod. dňa 18 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 23,3°C dňa 11 mája
Najnižší denný teplotný rozdiel 2,2 °C dňa 10 januára
Najvyššia minimálna denná teplota 20,1 °C dňa 18 júla
Najnižšia maximálna denná teplota -7,9 °C dňa 12 februára
Najvyššia pocitová teplota 40,3 °C v 14:17 hod. dňa 24 júna
Najnižšia pocitová teplota -20,3 °C v 7:10 hod. dňa 18 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 40,4 °C v 14:17 hod. dňa 24 júna
Najnižšia hodnota chladu vetra -16,9 °C v 2:03 hod. dňa 12 februára
Najvyššia hodnota rosného bodu 24,2 °C v 10:54 hod. dňa 24 júna
Najnižšia hodnota rosného bodu -18,1 °C v 8:00 hod. dňa 18 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 96 % v 4:22 hod. dňa 01 januára
Najnižšia vlhkosť vzduchu 26 % v 17:05 hod. dňa 04 júna
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 268,0 mm/hod. v 16:56 hod. dňa 27 augusta
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 23,4 mm v 3:15 hod. dňa 10 júla
Najvyšší denný úhrn zrážok 44,4 mm dňa 10 júla
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 171,8 mm v mesiaci august
Celkový úhrn zrážok za tento rok 683,6 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 12 dní do dňa 25 júna
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 7 dní do dňa 06 augusta
Vítr
Najvyšší náraz vetra 9,8 m/s v 14:13 hod. dňa 25 júna
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 3,6 m/s v 19:53 hod. dňa 05 mája
Najvyšší denný priebeh vetra 97,3 km dňa 12 februára
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1037,3 hPa v 14:21 hod. dňa 24 februára
Najnižší tlak vzduchu 993,4 hPa v 14:21 hod. dňa 08 februára

Posledná aktualizácia:
29.09.2021 3:40:06 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.13.2 ( 3147)