Údaje za rok 2019


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 34,9 °C v 18:24 hod. dňa 25 júna
Najnižšia teplota vzduchu -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 23,4°C dňa 31 marca
Najnižší denný teplotný rozdiel 0,0 °C dňa 06 apríla
Najvyššia minimálna denná teplota 19,0 °C dňa 01 júla
Najnižšia maximálna denná teplota -6,2 °C dňa 08 januára
Najvyššia pocitová teplota 38,7 °C v 18:24 hod. dňa 25 júna
Najnižšia pocitová teplota -21,2 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 38,5 °C v 14:37 hod. dňa 14 júna
Najnižšia hodnota chladu vetra -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota rosného bodu 23,9 °C v 12:12 hod. dňa 27 júna
Najnižšia hodnota rosného bodu -19,3 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 96 % v 8:30 hod. dňa 18 januára
Najnižšia vlhkosť vzduchu 19 % v 15:40 hod. dňa 23 marca
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 122,6 mm/hod. v 17:52 hod. dňa 16 júna
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 13,8 mm v 18:27 hod. dňa 16 júna
Najvyšší denný úhrn zrážok 30,6 mm dňa 30 mája
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 149,0 mm v mesiaci máj
Celkový úhrn zrážok za tento rok 311,2 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 10 dní do dňa 09 februára
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 5 dní do dňa 22 februára
Vítr
Najvyšší náraz vetra 10,3 m/s v 3:29 hod. dňa 10 marca
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 4,5 m/s v 3:41 hod. dňa 10 marca
Najvyšší denný priebeh vetra 121,6 km dňa 13 mája
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1043,21 hPa v 4:36 hod. dňa 23 februára
Najnižší tlak vzduchu 987,10 hPa v 4:36 hod. dňa 14 januára

Posledná aktualizácia:
18.07.2019 4:35:00 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.0.0 ( 3050)