Údaje za rok 2019


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 34,9 °C v 18:24 hod. dňa 25 júna
Najnižšia teplota vzduchu -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 23,4°C dňa 31 marca
Najnižší denný teplotný rozdiel 0,0 °C dňa 06 apríla
Najvyššia minimálna denná teplota 19,0 °C dňa 01 júla
Najnižšia maximálna denná teplota -6,2 °C dňa 08 januára
Najvyššia pocitová teplota 38,7 °C v 18:24 hod. dňa 25 júna
Najnižšia pocitová teplota -21,2 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 38,5 °C v 14:37 hod. dňa 14 júna
Najnižšia hodnota chladu vetra -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota rosného bodu 23,9 °C v 12:12 hod. dňa 27 júna
Najnižšia hodnota rosného bodu -19,3 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 97 % v 9:45 hod. dňa 17 novembra
Najnižšia vlhkosť vzduchu 19 % v 15:40 hod. dňa 23 marca
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 129,4 mm/hod. v 13:59 hod. dňa 31 júla
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 19,8 mm v 3:09 hod. dňa 11 augusta
Najvyšší denný úhrn zrážok 54,4 mm dňa 14 augusta
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 149,0 mm v mesiaci máj
Celkový úhrn zrážok za tento rok 742,2 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 10 dní do dňa 09 februára
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 14 dní do dňa 08 augusta
Vítr
Najvyšší náraz vetra 10,3 m/s v 3:29 hod. dňa 10 marca
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 4,5 m/s v 3:41 hod. dňa 10 marca
Najvyšší denný priebeh vetra 121,6 km dňa 13 mája
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1043,21 hPa v 4:36 hod. dňa 23 februára
Najnižší tlak vzduchu 987,10 hPa v 4:36 hod. dňa 14 januára

Posledná aktualizácia:
06.12.2019 4:00:01 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.0.0 ( 3050)