Údaje za rok 2019


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 27,3 °C v 15:53 hod. dňa 26 apríla
Najnižšia teplota vzduchu -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 23,4°C dňa 31 marca
Najnižší denný teplotný rozdiel 0,0 °C dňa 06 apríla
Najvyššia minimálna denná teplota 10,1 °C dňa 27 apríla
Najnižšia maximálna denná teplota -6,2 °C dňa 08 januára
Najvyššia pocitová teplota 27,7 °C v 15:53 hod. dňa 26 apríla
Najnižšia pocitová teplota -21,2 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 27,1 °C v 15:53 hod. dňa 26 apríla
Najnižšia hodnota chladu vetra -17,6 °C v 5:45 hod. dňa 22 januára
Najvyššia hodnota rosného bodu 18,0 °C v 14:22 hod. dňa 19 mája
Najnižšia hodnota rosného bodu -19,3 °C v 6:35 hod. dňa 22 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 96 % v 8:30 hod. dňa 18 januára
Najnižšia vlhkosť vzduchu 19 % v 15:40 hod. dňa 23 marca
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 45,6 mm/hod. v 20:30 hod. dňa 12 februára
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 5,6 mm v 15:00 hod. dňa 03 mája
Najvyšší denný úhrn zrážok 25,6 mm dňa 28 apríla
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 65,2 mm v mesiaci máj
Celkový úhrn zrážok za tento rok 165,8 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 10 dní do dňa 09 februára
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 5 dní do dňa 22 februára
Vítr
Najvyšší náraz vetra 10,3 m/s v 3:29 hod. dňa 10 marca
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 4,5 m/s v 3:41 hod. dňa 10 marca
Najvyšší denný priebeh vetra 121,6 km dňa 13 mája
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1043,21 hPa v 4:36 hod. dňa 23 februára
Najnižší tlak vzduchu 987,10 hPa v 4:36 hod. dňa 14 januára

Posledná aktualizácia:
20.05.2019 22:45:00 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.0.0 ( 3043)