Meradlá


Dáta na tejto stránke sú priebežne aktualizované, čo signalizuje zelená kontrolka nad meradlami. V dobe od 21:00 do 07:00 hod. dáta nemusia byť aktualizované a v takom prípade meradlá neukazujú a farba kontrolky sa zmení na červenú. K doplnení chýbajúcich údajov dojde vždy po novom spustení programu.
Grafy zobrazované v bubline nápovedy u jednotlivých meradiel zachytavajú priebeh meranej veličiny za posledných 24 hodin. Detailne si ich môžete pozrieť pod odkazom Grafy.
Ak sa vám táto stránka zobrazí iba čiastočne alebo s chybami, aktualizujte si svoj prehliadač. Táto stránka využiva metódu Canvas API a nedá sa správne zobraziť v starších prehliadačoch, najmä Internet Explorer 8 a nižší.


Posledná aktualizácia: 18.01.2020 12:25:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia 3.2.5 ( 3061)