Mesačný prehľad
Maximálny výkon fotovoltaickej elektrárne predstavuje 4700 W.