Mesačný prehľad

Maximálny výkon fotovoltaickej elektrárne predstavuje 4700 W.