Mesačný prehľad


Maximálny výkon fotovoltaickej elektrárne predstavuje 4700 W.