Dlhodobé namerané údaje


Kedže údaje z našej meteostanice sú na internete dostupné od 6.1.2015 (www.in-pocasie.sk) a naša webová stránka www.meteoraslavice.sk funguje od 1.11.2016, manuálne zaznamenané údaje priemerných mesačných teplôt a mesačné sumy zrážok od roku 2001 v lokalite Raslavice zobrazujú následovné tabuľky. Farebne zvýraznené bunky sú hodnoty, ktoré sa výrazne odlišúju od priemernej teploty v danom mesiaci meraných rokov.

Graf priemernej ročnej teploty od roku 2001.


Graf zobrazuje priemernú ročnú teplotu od roku 2001. Trendová (čierna) čiara má stúpajúci charakter, tj. za 16 rokov teplota priemerná ročná teplota zvýšila o cca 0,8 °C. Toto zvýšenie teploty je spôsobené pravdepodobne globálnym otepľovanie.

Tabuľka mesačných zrážok od roku 2001.

Graf ročných zrážok od roku 2001.